CIEL – โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสในฝรั่งเศส cours de français pour adultes à BrestFrench course in FranceFranzösischKurse in FrankreichCursos de francés en FranciaCorsi di francese en Franciaフランス留学在法国学习法语 在法國學法語 在法國學法語 在法國學法語???? ??? ?? ???? КУРСЫ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ВО ФРАНЦИИFrench courses in Franceเรียนภาษาฝรั่งเศสในฝรั่งเศส
คอร์สฝรั่งเศสเฉพาะทางและ FOS
 
คอร์สภาษาฝรั่งเศสคอร์สภาษาฝรั่งเศส
คอร์สทั่วไป
คอร์สเฉพาะทาง
คอร์สเตรียมสอบ
คอร์สตัวต่อตัว
คอร์สเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย
คอร์สระยะยาว
เรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์ฝึกงาน
ฝรั่งเศส ภาษาที่พัก
ครอบครัวอุปถัมป์
ที่พักอื่นๆ
ติวฝรั่งเศสคอร์สภาษาฝรั่งเศส
คอร์สฝรั่งเศสและกีฬา
คอร์สเตรียมสอบ
การเรียนเป็นกลุ่ม
ที่พักในฝรั่งเศสที่พัก
ครอบครัวอุปถัมป์
ที่พักอื่นๆ

อบรมในฝรั่งเศสคอร์สสำหรัยอาจารย์
เทคนิค FLE
วิธีการใช้เทคนิค FLE
คอร์สเฉพาะทาง FOS
ประกาศนียบัตร
เกมส์ FLE
เทคโนโลยีใหม่
ฝึกอบรมโปรแกรม Flash
ฝึกสอนเด็กเล็ก
ฝึกสร้างภาพยนตร์
ฝึกสร้างละครเวที
คอร์สสำหรับครูฝรั่งเศสฝึกอบรมในต่างประเทศ
ที่พักในฝรั่งเศสที่พัก
ครอบครัวอุปถัมป์
ที่พักอื่นๆ

เรียนภาษาฝรั่งเศสในฝรั่งเศสทัศนียภาพ
โรงเรียนสอนภาษาในฝรั่งเศสห้องประกอบการเรียนรู้

โรงเรียนได้รับใบประกาศ fle จากกระทรวงศึกษาธิการ

ราคา,ค่าเรียน,วันที่ ตารางเวลาและค่าสมัคร ค่าเรียนคอร์สฝรั่งเศส ลงทะเบียน

คอร์สเตรียมสอบ

คอร์สเตรียมสอบ คอร์สนี้จัดไว้สำหรับผู้ที่ต้องการสอบ TCF, DILF, DELF และ DALF เพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือทำงาน

ตัวอย่างข้อสอบ DELF

  • คอร์ส DELF และ DALF
คอร์สนี้ใช้เวลาในการเรียน 2 สัปดาห์

- จำนวนนักเรียน 3-12 คนต่อชั้นเรียน

- 2 สัปดาห์ = 12 ชั่วโมงต่อคอร์ส (6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ปี 2553 : 10-21 พฤษภาคม และ 14-25 มิถุนายน

ค่าเรียน 132 ยูโร

  • ข้อสอบ DILF, DELF et DALF
- ประกาศนียบัตร DILF (Diplôme Initial de Langue Française), DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) และ DALF (Diplôme Approfondi en Langue Française) เหล่านี้เป็นประกาศนียบัตรรับรองระดับการใช้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับชาวต่างชาติ

- DELF ถูกจัดให้มีขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสและ Cadre Européen Commun de Référence pour les langues du conseil de l’Europe

- ผู้สมัครสามารถเลือกสอบ 6 ระดับ DELF A1 - DELF A2 - DELF B1 - DELF B2 -DALF C1 - DALF C2

ผู้สมัครสามารถสมัครเลือกสอบได้หลายระดับพร้อมกัน แต่ละระดับจะประกอบด้วย 4 ทักษะ : ฟัง พูด อ่านและเขียน

  • ตารางสอบ DELF และ DALF
รอบที่

วันสอบ

สมัคร

1

7-11ธันวาคม 2552

ก่อน 13 ธันวาคม 2552

2

25-29 มกราคม 2553

ก่อน 4 มกราคม 2553

3

15-19 มีนาคม 2553

ก่อน 19 กุมภาพันธ์ 2553

4

24-28 พฤษภาคม 2553

ก่อน 3 พฤษภาคม 2553

ค่าสมัครสอบ
Delf A1, Delf A2 = 90 ยูโร
Delf B1, Delf B2 = 105 ยูโร
Dalf C1, Dalf C2 = 130 ยูโร

  • ตารางสอบ DILF :
รอบที่

วันสอบ

สมัคร

1

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2552

ก่อน 30 เมษายน 2552

2

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2553

ก่อน 7 กันยายน 2553

3

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2553

ก่อน 2 พฤศจิกายน 2553

ค่าสมัครสอบ
Dilf = 45 ยูโร

  • ข้อสอบ TCF : Test de Connaissance du Français

ข้อสอบ TCF คือ ข้อสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส ทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ข้อสอบปรนัยและอัตนัย

- ข้อสอบปรนัย 80 ข้อ ข้อละ 4 ตัวเลือก คำตอบที่ถูกต้องมีเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น

- ข้อสอบอัตนัย เป็นข้อสอบที่สามารถวัดความสามารถทางการเขียน

คะแนนแบ่งออกเป็น 6 ระดับ จากระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง

  • ตารางสอบ TCF
รอบที่

วันสอบ

สมัคร

1

วันพุธที่ 28 กันยายน 2552

ก่อน 1 กันยายน 2552

2

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ก่อน 5 พฤศจิกายน 2552

3

วันพุธที่ 25 มกราคม 2553

ก่อน 4 มกราคม 2253

4

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553

ก่อน 29 มกราคม 2553

5

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2553

ก่อน 4 มีนาคม 2553

6

วันพุธที่ 26 เมษายน 2553

ก่อน 1 เมษายน 2553

7

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2553

ก่อน 5 พฤษภาคม 2553

8

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2553

ก่อน 2 มิถุนายน 2553

 ค่าสมัครสอบ TCF = 65 ยูโร
ข้อสอบเสริม 35 ยูโร

ภาษาฝรั่งเศสลงทะเบียนเรียน

 

 


 

แผนที่เว็บไซต์ เว็บไซด์

โบชัวร์,ระเบียบการ ดาวโหลดโบรชัวร์

ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน


สมัครทางอินเตอร์เน็ต 

กิจกรรมและการพาเที่ยว

เรียนภาษาฝรั่งเศสในฝรั่งเศส,คอร์สฝรั่งเศส,ติวฝรั่งเศส คอร์สภาษาฝรั่งเศสในฝรั่งเศส

CIEL Bretagne - CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDE DES LANGUES
© 2010 CIEL - Rue du gué fleuri BP 35 - 29480 Le Relecq-Kerhuon - France Tél. (33) 2 98 30 45 75 - Fax (33) 2 98 28 26 95 - info.ciel@cci-brest.fr

 

สถานภาพ - แผนที่เว็บไซต์ - ติดต่อโรงเรียน
โรงเรียนเป็นสมาชิกของ โรงเรียนได้รับใบประกาศ fle จากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเป็นสมาชิกขององค์กรการค้าและอุตสาหกรรม โรงเรียนเป็นสมาชิกของสมาคม SOUFFLE โรงเรียนเป็นสมาชิกของสมาคม campus France