CIEL – โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสในฝรั่งเศส cours de français pour adultes à BrestFrench course in FranceFranzösischKurse in FrankreichCursos de francés en FranciaCorsi di francese en Franciaフランス留学在法国学习法语 在法國學法語 在法國學法語 在法國學法語???? ??? ?? ???? КУРСЫ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ВО ФРАНЦИИFrench courses in Franceเรียนภาษาฝรั่งเศสในฝรั่งเศส
คอร์สฝรั่งเศสเฉพาะทางและ FOS
 
คอร์สภาษาฝรั่งเศสคอร์สภาษาฝรั่งเศส
คอร์สทั่วไป
คอร์สเฉพาะทาง
คอร์สเตรียมสอบ
คอร์สตัวต่อตัว
คอร์สเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย
คอร์สระยะยาว
เรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์ฝึกงาน
ฝรั่งเศส ภาษาที่พัก
ครอบครัวอุปถัมป์
ที่พักอื่นๆ
ติวฝรั่งเศสคอร์สภาษาฝรั่งเศส
คอร์สฝรั่งเศสและกีฬา
คอร์สเตรียมสอบ
การเรียนเป็นกลุ่ม
ที่พักในฝรั่งเศสที่พัก
ครอบครัวอุปถัมป์
ที่พักอื่นๆ

อบรมในฝรั่งเศสคอร์สสำหรัยอาจารย์
เทคนิค FLE
วิธีการใช้เทคนิค FLE
คอร์สเฉพาะทาง FOS
ประกาศนียบัตร
เกมส์ FLE
เทคโนโลยีใหม่
ฝึกอบรมโปรแกรม Flash
ฝึกสอนเด็กเล็ก
ฝึกสร้างภาพยนตร์
ฝึกสร้างละครเวที
คอร์สสำหรับครูฝรั่งเศสฝึกอบรมในต่างประเทศ
ที่พักในฝรั่งเศสที่พัก
ครอบครัวอุปถัมป์
ที่พักอื่นๆ

เรียนภาษาฝรั่งเศสในฝรั่งเศสทัศนียภาพ
โรงเรียนสอนภาษาในฝรั่งเศสห้องประกอบการเรียนรู้

โรงเรียนได้รับใบประกาศ fle จากกระทรวงศึกษาธิการ

ราคา,ค่าเรียน,วันที่ ตารางเวลาและค่าสมัคร ค่าเรียนคอร์สฝรั่งเศส ลงทะเบียน

คอร์สฝรั่งเศสเฉพาะทางและ FOS

cours de français de spécialité

คอร์สนี้เปิดสอนสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาฝรั่งเศส ในสาขาอาชีพที่ต้องการ

สาขาจัดสอน :

 • ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจ (FDA spécial cadres d'entreprise)

  - เน้นการเขียน การสนทนาและการติดต่อสื่อสารเพื่อใช้ในการทำธุรกิจ เทคนิคการทำธุรกิจเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ และการทำงานในบริษัท

 • ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจ (เตรียมสอบ CCIP)

  - เน้นการเรียนธุกิจและเศรษฐศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศส การค้า การจัดการ และการติดต่อสื่อสารในบริษัท

 • ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้น (FDAD)

  - เป็นการค้นพบและสร้างความคุ้นเคยกับภาษาฝรั่งเศสในการทำงานในองค์กร ในคอร์สนี้จัดให้มีการเรียนรู้คำศัพท์เพื่อการนำไปใช้จริง


 • ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการโรงแรม

  - เน้นการพัฒนาทักษะทางภาษา ได้เรียนรู้ทักษะการให้บริการอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะในการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า

 • ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการแพทย์

  - การศึกษาทางการแพทย์ (แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์,เภสัชศาสตร์) ให้ดีนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพื้นฐานทางภาษาฝรั่งเศสที่ดีเพื่อการติดต่อสื่อสารและการให้คำแนะนำคนไข้ นอกจากนี้การเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะทางเป็นสิ่งที่จะลืมไม่ได้เลยทีเดียว

 • ภาษาฝรั่งเศสสำหรับกฎหมาย

  - เรียนรู้กฎหมายฝรั่งเศส คำศัพท์เฉพาะทาง การวิเคราะห์และการตีความกฎหมาย การให้เหตุผล

 • ภาษาฝรั่งเศสและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  - ทำความรู้จักกับองค์กรในยุโรปและนานาชาติ การใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร การต่อรอง และการพูดในที่ประชุม

 • ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการทหาร

  - คอร์สนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบเข้า Saint-Cyr Coëtquidan

การสอน :

การสอนในคอร์สเฉพาะทางแบ่งออกเป็นการสอนตัวต่อตัวและการสอนเป็นกลุ่ม

 • ตัวต่อตัว

  - นักเรียนสามารถที่จะกำหนดวันเวลา จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์กับครูผู้สอนได้

  - นักเรียนสามารถที่จะเรียนคอร์สเฉพาะทางควบคู่ไปกับคอร์สอื่นๆ ได้


 • เป็นกลุ่ม

  - นอกจากคอร์สทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว โรงเรียนสามารถเปิดคอร์สเฉพาะทางอื่นๆได้อีก ตามความต้องการของนักเรียน อย่างไรก็ตามนักเรียนต้องติดต่อกับทางโรงเรียนก่อน

ค่าลงทะเบียนคอร์สเฉพาะทาง

ประกาศนียบัตรสำหรับภาษาฝรั่งเศสเฉพาะทาง :

มีทั้งประกาศนียบัตรของ FLP (Français Langue Professionnelle) และ CFP1, CFP2 (Certificat de Français Professionnel 1 et 2) นอกจากนี้ก็ยังมี

 • ประกาศนียบัตรการใช้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการแพทย์ (DFM)
 • ประกาศนียบัตรการใช้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการเลขานุการ(CFS)
 • ประกาศนียบัตรการใช้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม(CFTH)
 • ประกาศนียบัตรการใช้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับกฏหมาย(CFJ)
 • ประกาศนียบัตรการใช้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจขั้น 1 และ 2 (DFA 1 และ 2)
 • ประกาศนียบัตรการใช้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจขั้นสูง(DAFA)

ภาษาฝรั่งเศสลงทะเบียนเรียน

 

 


 

แผนที่เว็บไซต์ เว็บไซด์

โบชัวร์,ระเบียบการ ดาวโหลดโบรชัวร์

ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน


สมัครทางอินเตอร์เน็ต 

กิจกรรมและการพาเที่ยว

เรียนภาษาฝรั่งเศสในฝรั่งเศส,คอร์สฝรั่งเศส,ติวฝรั่งเศส คอร์สภาษาฝรั่งเศสในฝรั่งเศส

CIEL Bretagne - CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDE DES LANGUES
© 2010 CIEL - Rue du gué fleuri BP 35 - 29480 Le Relecq-Kerhuon - France Tél. (33) 2 98 30 45 75 - Fax (33) 2 98 28 26 95 - info.ciel@cci-brest.fr

 

สถานภาพ - แผนที่เว็บไซต์ - ติดต่อโรงเรียน
โรงเรียนเป็นสมาชิกของ โรงเรียนได้รับใบประกาศ fle จากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเป็นสมาชิกขององค์กรการค้าและอุตสาหกรรม โรงเรียนเป็นสมาชิกของสมาคม SOUFFLE โรงเรียนเป็นสมาชิกของสมาคม campus France